Our Work

ADATKEZELÉSI IRÁNYELV

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő Neve: Kokavecz és Társa Kft. Cím: 1063 Budapest Szív utca 33.
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén. Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Adatkezelés célja
Szolgáltatások nyújtása természetes személyek számára a felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása Személyes kapcsolattartás.
Árajánlat kiadás, telefonos rendelésfelvétel webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
Név
Állandó lakcím
Szállítási cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 3 év
Szolgáltatások nyújtása jogi személyek számára
Felhasználó azonosítása
A többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása személyes kapcsolattartás, árajánlat kiadás, telefonos rendelésfelvétel webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés. A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenetek küldése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre:
Név
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, VALAMINT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ A KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ KIÁLLÍTÁSA.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
Név
Állandó lakcím
Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
Egyedi azonosító az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

SZOLGÁLTATÁSOK HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú Email cím, Telefonszám, Felhasználó által megadott kiegészítő információk
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Akciók, új termék információk elmulasztása Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

SZOLGÁLTATÁSOK HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA
Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés Ügyfél elégedettségi mérés meghívás marketing rendezvényre.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek –
Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az érintettek adatait.
A kezelt adatok köre:
Név
Számlázási cím
Szállítási cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

MEGRENDELÉSEK KISZÁLLÍTÁSA
Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek –
Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
Név
Telefonszám
Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy közlése alapján.

A kezelt adatok köre:
Név
Lakcím, vagy szállítási cím
Telefonszám
E-mail cím
Egyedi azonosító
MEGRENDELÉSEK ÁTVÉTELE/ÁTADÁSA A SZERVEZET RAKTÁRÁBAN
Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton vagy az ügyviteli rendszerben. Az adatellenőrzés során az adatkezelő ellenőrizheti az áru átvevőjének vagy beszállítójának személyazonosságát egy fényképes igazolvány bemutatásával.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy előzetes közlése alapján vagy a helyszín az árut átvevő/ átadó személy adatközlése alapján.
A kezelt adatok köre:
Név
Fényképes igazolvány szám
Gépkocsi rendszáma
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy előzetes közlése alapján vagy a helyszínen az árut átvevő személy adatközlése alapján.
A kezelt adatok köre: Név Aláírás

GARANCIÁLIS TERMÉKEK ÜGYINTÉZÉSE, ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás, kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi előírás
A kezelt adatok köre:
Név
Cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: törvényi által meghatározott.

VISSZÁRU KEZELÉS
A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.
A kezelt adatok köre:
Név
Cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

PANASZKÖNYV KEZELÉS
Az adatkezelő bolthálózatában, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre:
Név
Cím
Telefonszám
Email cím
Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év.

POSTAKEZELÉS, KÜLDEMÉNYKEZELÉS
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
Név
Cím
Telefonszám

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE, IKTATÁSA
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
Név
Telefonszám
E-mail
Beosztás
Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

RENDEZVÉNYRE, OKTATÁSRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ ÉS ENNEK KERETÉBEN
Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek. A rendezvényen való részvétel feltétele a regisztráció.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:
Név
Cégnév
Beosztás
Email cím
Telefonszám
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A rendezvényen való részvétel meghiúsulása.

ELEKTRONIKUS VIDEO MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ ALÁBBIAK VÉDELMÉRE:
Kamera rendszer üzemeltetése a szervezet kereskedelmi telephelyein.
Az adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása az adatkezelő vagyoni javainak megóvása az adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az adatkezelő területre belép.
A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig a tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

JOGI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
Engedményezési szerződés, készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött partnerek cégjegyzésre jogosultjai és a kapcsolattartói.
A kezelt adatok köre:
Név
Telefonszám
E-mail
Beosztás
Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

GDPR RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS ADATOK KEZELÉSE, ADATÁTADÁSI NYILVÁNTARTÁS, ADATVÉDELMI INCIDENSEK, ÉRINTETTI IGÉNYEK KÉRDÉSEK
Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség név adatvédelmi azonosító érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma érintetti kérelem eredménye incidens dátuma, dokumentációja, eredménye szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása érintettek számára új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfél elégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre:
E-mail
Név
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat.
Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az érintettek adatait. Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig érintettek köre az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.
Kötelezően megadandó adatok köre:
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket. Adatmegadás elmaradásának következménye az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása. Gyermekek a termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozók számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, GLS Hungary Kft.
Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, rendezvényszervező cégek, fotó és video szolgáltató cégek, közjegyző, utazási iroda, utazási ügynökségek, légi társaságok, szálláshelyek, programhelyek, szerződött szerviz partner.
Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. A felvételeket az adatkezelő a 8. pontban megjelölt vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozók kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg. Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az adatvédelmi felelős, a biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a vezérigazgató férhet hozzá. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben az adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.
Az adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER KÉPEINEK KORLÁTOZÁSÁRA JOGOSULTAK
Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt. Az érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az érintettnek az adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.
Az adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az adatkezelő 1 évig tárol. Harmadik féltől kapott adatok kezelése amennyiben a felhasználó/partner nem saját adatait adja meg az adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a felhasználó/partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg.
Ezek meglétét adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a felhasználó/partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a felhasználóra/partnerre tovább háríthatja. Az érintettek jogai az érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az adatkezelőnél, kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását. Az érintett a fenti jogaival bármikor élhet. Az érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az adatkezelő számára. Kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a szervezet automatizált eljárás keretében kezeli. Rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról az adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja.

A TÁJÉKOZTATÁS KÖLTSÉGE
A szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az adatkezelő adminisztratív költséget számít fel. Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj. A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

TÁJÉKOZTATÁS MEGTAGADÁSA
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az érintett adatait. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat. Adatok nyilvánosságra hozatala az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére az adatkezelő az érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás az adatokat az adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli. Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről.
Ennek érdekében az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges. Ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról, gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről. Az adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az érintettet. Adatkezelő, amennyiben érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik. Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. Cookie-k (sütik) kezelése Cégünk weboldalán cookie-kat nem használ. Analitikai szolgáltatások az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alkalmazott jogszabályok az adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infó törvény”), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”), a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”). Jogorvoslat bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Elnök: dr. Péterfalvi Attila, Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, Győr, 2018. 05. 25.

Our Work

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!